Khác biệt giữa các bản “Ostrów Wielkopolski”

Trang mới: “'''{{PAGENAME}}}''' là một thành phố trong tỉnh Wielkopolskie, Ba Lan. Thành phố {{thế:PAGENAME}} có diện tích km2, …”
(Trang mới: “'''{{PAGENAME}}}''' là một thành phố trong tỉnh Wielkopolskie, Ba Lan. Thành phố {{thế:PAGENAME}} có diện tích km2, …”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh