Mở trình đơn chính

Các thay đổi

* [[:Thể loại:Dãy núi Alpes|Thể loại:Dãy núi Alpes]]
* [[:Thể loại:Núi ở Anpơ|Thể loại:Núi ở Anpơ]]
* {{intitle|Anpơ}} và {{intitle|Alps}}
 
== Tham khảo ==