Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tuyên đế”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
* [[Dương Long Diễn|Nam Ngô Tuyên Đế]] (truy tôn, thụy hiệu thật là Tuyên Vương)
* [[Hoàn Nhan Tông Tuấn|Kim Cảnh Tuyên Đế]] (truy tôn)
* [[Lê Nhân Tông|Hậu Nhân Tông Tuyên Hoàng Đế]]
* [[Chu Khí Thịnh|Nam Minh Tuyên Đế]] (truy tôn, có thụy hiệu truy tôn khác là [[Dụ Đế]], thụy hiệu thật là Đường Dụ Vương)
* [[Tháp Khắc Thế|Thanh Tuyên Đế]] (truy tôn)
Người dùng vô danh