Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Wikipedia:Thái độ trung lập”

Tôi đề nghị cập nhật phần này vì vào thời buổi này Wikipedia tiếng Việt thường có "quan điểm Việt Nam" chứ không có "quan điểm Âu Mỹ". [[User:DHN|Nguyễn Hữu D]]ụ[[User talk:DHN|ng]] 02:30, ngày 01 tháng 3 năm 2006 (UTC)
:Tôi '''hoàn toàn''' đồng ý. Đã nhiều lần tôi nhắc đây là "Wikipedia tiếng Việt" '''không''' phải là "Wikipedia Việt Nam" -- sự khác biệt về nghĩa của hai cụm từ trên cần được nói rõ trong bài này. [[Thành viên:Mekong Bluesman|Mekong Bluesman]] 06:42, ngày 01 tháng 3 năm 2006 (UTC)
'''Sử dụng ngôn ngữ thế nào cho phù hợp?'''
Theo tôi sử dụng từ "trung lập" trong cụm từ "quan điểm trung lập" vừa khó hiểu lại dễ dẫn đến hiểu theo nghĩa trái ngược với dụng ý của tác giả.
Từ điển tiếng Việt Vdict có nói về khái niệm "trung lập" như sau: "I. tt. Đứng giữa, không ngả về một bên nào trong hai phe đối lập: nước trung lập chính sách hoà bình trung lập ngọn cờ dân chủ và trung lập.". Như vậy, làm sao có thể hiểu "Quan điểm trung lập" là "viết một cách không thiên vị, đưa ra các quan điểm một cách công bằng"?
[[Thành viên:58.186.228.199|58.186.228.199]] 09:16, ngày 12 tháng 3 năm 2007 (UTC)
 
== Ai (có trách nhiệm) treo bảng cảnh báo về TĐTL, và ai (có trách nhiệm) gỡ xuống? ==
Người dùng vô danh