Khác biệt giữa các bản “Đỗ Trung Quân”

 
Ông còn là người chủ trang blog nổi tiếng Chung Do Kwan.
Có vẻ ông là người ưa hình thức! Ngay tên Blog cũng có vẻ hình thức: "Kwan" = Quân
 
==Những tập thơ đã xuất bản==
* Cỏ hoa cần gặp (1991)
Người dùng vô danh