Khác biệt giữa các bản “Hà Minh Đức”

* Giải thưởng nhà nước về nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn.
== Liên kết ngoài ==
* [http://www.vnn.vn/giaoluu/2003/5/12158/ Giáo sư Hà Minh Đức trong buổi trao đổi trực tuyến của Vietnamnet về văn thơ Hồ Chí Minh]
* [http://100years.vnu.edu.vn:8080/BTDHQGHN/Vietnamese/C1778/C1779/2006/05/N7746/ Giáo sư Hà Minh Đức như tôi nghĩ]
26.343

lần sửa đổi