Khác biệt giữa các bản “Cao Văn Phường”

== Nhận xét==
 
* "Việc hình thành nhiều chuyên ngành khác nhau gồm: Ngoại ngữ, Tin học, QTKD cộng thêm Kỹ thuật, Tin học, Báo chí, Luật, Đông Nam Á học, Phụ nữ học, hoakhoa Sau Đại học với các Trung tâm Tin học ứng dụng, Trung tâm Nghiên cứu phát triển nông thôn và chuyển giao công nghệ, cùng với việc từng bước xác lập cơ sở vật chất của trường, thu hút 38.000 sinh viên theo học là những cố gắng lớn cần được biểu dương và phát huy hơn nữa." - Nguyên Tổng Bí thư, Cố vấn BCH TW Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Văn Linh, phát biểu nhân ngày kỷ niệm 5 năm thành lập Đại học Mở Bán công Thành phố Hồ Chí Minh (Nguồn: Đã từng có một Đại học Mở như vậy, Nhà xuất bản Văn học, 2010, tr.174).
 
* "Viện Đại học Mở rộng của đồng chí Cao Văn Phường là một mô hình đào tạo cán bộ đại học tốt" - Chủ tịch nước Lê Đức Anh, trích thư gửi thủ tướng Võ Văn Kiệt (Nguồn: Đã từng có một Đại học Mở như vậy, Nhà xuất bản Văn học, 2010, tr.174).
119

lần sửa đổi