Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Nhạc metal nặng”

AlleinStein đã đổi Thảo luận:Nhạc metal nặng thành Thảo luận:Heavy metal qua đổi hướng: làm ơn không biết đừng tự tiện đổi tên bài
(AlleinStein đã đổi Thảo luận:Nhạc metal nặng thành Thảo luận:Heavy metal qua đổi hướng: làm ơn không biết đừng tự tiện đổi tên bài)
Thẻ: Trang đổi hướng mới
 
(Không có sự khác biệt)