Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Vua nước Tần”

Đã lùi lại sửa đổi 48271711 của 2408:8214:1C00:9D53:3CA7:B85E:2089:53A8 (thảo luận)
(Đã lùi lại sửa đổi 48271711 của 2408:8214:1C00:9D53:3CA7:B85E:2089:53A8 (thảo luận))
Thẻ: Lùi sửa
 
{{Navbox
|name = Vua nước Tần
|title = Các đời vua [[Tần (nước)|<span style="color:#000000">nước Tần</span>]]
|state = collapsed
|liststyle =
|listclass = hlist
|titlestyle = background:#000000CCCC66<!--#F0E68C-->; color:white
 
|group1 = Thời kỳ đầu
9

lần sửa đổi