Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Ernest Shackleton”

n
không có tóm lược sửa đổi
nKhông có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
nKhông có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
{{đang viết}}
{{Infobox prime minister
| honorific-prefix = [[SirNgài (kính ngữ)|Ngài]]
| name = Ernest Shackleton
| honorific-suffix = {{postnominals|country=GBR|size=100%|CVO|OBE|FRGS}}
| image = Ernest Shackleton before 1909.jpg
| caption = Shackleton khoảng năm 1909
| alt = Shackleton c.khoảng năm 1909
| birth_name = Ernest Henry Shackleton
| birth_date = {{birth date|df=yes|1874|2|15}}
| death_date = {{death date and age|df=yes|1922|1|5|1874|2|15}}
| birth_place = [[Kilkea]], [[County Kildare]], [[Đảo Ireland|Ireland]]
| death_place = [[South Georgia Island|South Georgia]], [[Falkland Islands Dependencies]]
| education =