Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Ernest Shackleton”

n
không có tóm lược sửa đổi
nKhông có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
nKhông có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
*Henry Shackleton}}
| nationality = Anh Quốc<ref>McElrea, Richard, and David Harrowfield. Polar castaways: the Ross Sea party of Sir Ernest Shackleton, 1914-17. McGill-Queen's Press-MQUP, 2004.</ref><ref>Aoki, Elaine, et al. "Shipwreck at the Bottom of the World: The Extraordinary True Story of Shackleton and the Endurance." Language Arts 77.5 (2000): 440.</ref>
| occupation = Merchant Navyquan officerhải andquân, Antarcticnhà explorerthám hiểm
| relatives = [[Jane Shackleton]] (cousin-in-law)
| awards = {{plainlist|