Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Ernest Shackleton”

n
cập nhật hộp infobox
nKhông có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
n (cập nhật hộp infobox)
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
{{chú thích trong bài}}
{{đang viết}}
{{Infobox prime minister
| honorific-prefix = [[Ngài (kính ngữ)|Ngài]]