Khác biệt giữa các bản “Trung úy”

không có tóm lược sửa đổi
[[Tập tin:Cấp hiệu Trung úy Công an.png|nhỏ|184x184px|Trung úy Công an nhân dân Việt Nam]]
[[Tập tin:TrunguyQDNDVietnam People's Army Lieutenant.gifjpg|nhỏ|208x208px|Trung úy Quân đội nhân dân Việt Nam]]
{{chú thích trong bài}}
{{tầm nhìn hẹp}}
Người dùng vô danh