Khác biệt giữa các bản “IPad”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
* Thời gian sạc: 4 giờ (2 giờ sạc khoảng 80%);
* Lưu trữ dữ liệu giống như USB;
* Hệ điều hành: Mac OS X, Windows 2000/XP/Vista/Seven,...iOS
* Màu sắc: Đen, trắng.
 
Người dùng vô danh