Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
{{Lịch sử Đức}}
{{Infobox former country
| native_name = ''Francia orientalis''