Khác biệt giữa các bản “Thái Bình Dương”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| image = File:Pacific Ocean - en.png
| alt = Map of the Pacific Ocean
| caption =
| coords = {{coord|0|N|160|W|region:XP_type:waterbody_dim:20000000|display=inline,title}}
| area = {{convert|165250000|km2|abbr=on}}
170

lần sửa đổi