Khác biệt giữa các bản “Lôrensô Chu Văn Minh”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Tất cả các chủng sinh cuối cùng của chủng viện Gioan cũ còn lại 6 người. Trong đó nhiều người bị tù giam vì chí hướng làm linh mục. Sau khi Liên Xô sụp đổ, chính sách tôn giáo của Việt Nam đổi mới, sáu cựu chủng sinh này được đưa vào thụ huấn 2 năm ở Đại chủng viện thánh Giuse Hà nội. Lôrensô Chu Văn Minh được thụ phong linh mục vào ngày [[10 tháng 6]] năm 1994 tại Nhà thờ chính tòa Hà Nội, bởi Năm 1994 được thụ phong linh mục do Tổng giám mục đô thành [[Tổng giáo phận Hà Nội]] [[Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng]] cũng là nguyên Giám đốc Tiểu Chủng viện Thánh Gioan xưa. Buổi lễ truyền chức đầy cảm xúc khi lứa chủng sinh xưa được truyền chức linh mục sau nhiều năm đợi chờ.<ref name=tsminh/>
 
Sau khi được thụ phong linh mục, ông được Tổng giám mục [[Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng]] bổ nhiệm về giữ chức vụ linh mục phó giáo xứ Nam Định, ông giữ chức vụ này đến năm 1995. Sau đó, từ năm 1995 đến năm 2000, ông đi du Học tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana, [[Rôma]] và tốt nghiệp bằng ''Tiến sĩ thần học tín lý''.<ref name=tsminh/> với luận văn có chủ đề: ''Đối thoại giữa người Công Giáo và Phật Giáo: dưới ánh sáng giáo huấn của Hội Thánh về đối thoại liên tôn'' (Dialogo tra cattolici e budhisti: alla luce dell'insegnamento della Chiesa sul dialogo interreligioso).<Ref name=luananminh>[https://www.vaticannews.va/vi/vatican-city/news/2019-01/duc-cha-lorenxo-chu-van-minh-tu-chuc.html Đức Cha Lorensô Chu Văn Minh từ chức]</ref>
 
Ngày 02 tháng 9 năm 2001, ông trở thành Giáo sư Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội. Đến ngày 26 tháng 02 năm 2002, ông trở thành thành viên Hội đồng Tư vấn của Tổng giáo phận Hà Nội. Ngày 15 tháng 10 cùng năm, ông được bổ nhiệm làm Giám học Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội, nơi đào tạo [[linh mục]] cho các tỉnh miền Bắc Việt Nam.