Khác biệt giữa các bản “Vùng đô thị Washington”

*[http://www.bls.gov/oes/2005/may/oes_47894.htm May 2005 Metropolitan Area Occupational Employment and Wage Estimates; Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV Metropolitan Division]
*[http://recenter.tamu.edu/data/popm00/pcbsa47900.html Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV MSA Population and Components of Change]
{{DEFAULTSORT:Washington}}
 
[[Thể loại:Washington, D.C.| *]]
{{các chủ đề|Hoa Kỳ|Địa lý}}
 
[[Thể loại:Washington, D.C.| ]]
[[Thể loại:Vùng đô thị Washington| ]]
[[Thể loại:Vùng đô thị Hoa Kỳ|Washington]]
[[Thể loại:Vùng đô thị Baltimore–Washington|*]]
[[Thể loại:Vùng đô thị của Maryland]]
[[Thể loại:Vùng đô thị của Virginia]]
[[Thể loại:Vùng đô thị của West Virginia]]
[[Thể loại:Vùng của Maryland]]
[[Thể loại:Vùng của Virginia]]
[[Thể loại:Vùng của West Virginia]]
272.454

lần sửa đổi