Khác biệt giữa bản sửa đổi của “New Haven, Connecticut”

Trang mới: “'''{{thế:PAGENAME}}''' là một thành phố tại quận quận, Connecticut, tiểu bang [[Connecticut]…”
(Trang mới: “'''{{thế:PAGENAME}}''' là một thành phố tại quận quận, Connecticut, tiểu bang [[Connecticut]…”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh