Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
 
Thánh Gioan là bổn mạng các văn sĩ và mọi người cầm viết.
[[Hình:JohnEvangelistReni.jpg|nhỏ|250px|Thánh Gioan tông đồ của [[Guido Reni]]]]
 
== Tham khảo ==