Khác biệt giữa các bản “Thủ tướng Thái Lan”

không có tóm lược sửa đổi
}}
{{Chính trị Thái Lan}}
'''Thủ tướng Thái Lan''' ({{lang-th|นายกรัฐมนตรีไทย}}) là người đứng đầu [[nội các Thái Lan]]. Thủ tướng cũng là chủ tịch Nội các Thái Lan. Chức vụ được thành lập năm 1932, khi [[Thái Lan]] chuyển đổi thành chế độ [[quân chủ lập hiến]].
 
Thủ tướng Thái Lan được bổ nhiệm bởi một cuộc bỏ phiếu trong [[Hạ viện Thái Lan|Hạ viện]] bằng chiến thắng đa số, và sau đó tuyên thệ trước nhà vua. Lựa chọn của viện thường được dựa trên thực tế Thủ tướng là lãnh đạo chính đảng lớn trong hạ viện hoặc liên minh các đảng lớn nhất. Theo quy định Hiến pháp Thủ tướng chỉ được bổ nhiệm 2 lần, do đó nhiệm kỳ của Thủ tướng được giới hạn 2 nhiệm kỳ liên tiếp. Thủ tướng hiện nay là tướng Prayut Chan-o-cha kể từ cuộc đảo chính ngày 22/8/2014.
Người dùng vô danh