Khác biệt giữa các bản “Quốc kỳ Thái Lan”

! width="110"|Cờ!!width="100"|Ngày!!width="250"|Giai đoạn!!width="250"|Mô tả
|-
|<center> [[Tập tin:Flag of Thailand (Ayutthaya period).svg|120px]]</center> || [[Tập tin:FIAV historical.svg|23px]]c.1700-1782 ||[[Tập tin:FIAV historical.svg|23px]] [[Vương quốc Ayutthaya]] và [[Vương triều Thonburi|Thonburi]]|| [[Tập tin:FIAV historical.svg|23px]]Một lá cờ màu đỏ.
|-
| <center>[[Tập tin:Flag of Thailand (1782).svg|120px]]</center> || [[Tập tin:FIAV historical.svg|23px]]1782-1817 || [[Tập tin:FIAV historical.svg|23px]]Early [[Rattanakosin era]] || [[Tập tin:FIAV historical.svg|23px]]Cờ đỏ với [[Sudarshana Chakra|chakra]] trắng đại diện cho [[vương triều Chakri|triều Chakri]].
| <center>[[Tập tin:Flag of Thailand (1817).svg|120px]]</center> || [[Tập tin:FIAV historical.svg|23px]]1817-1855 || [[Tập tin:FIAV historical.svg|23px]]Thay đổi bởi vua [[Rama II]] || [[Tập tin:FIAV historical.svg|23px]]Cờ đỏ với một con [[voi trắng]] trong chakra.
|-
| <center>[[Tập tin:Flag of Siam (1855).svg|120px]]</center> || [[Tập tin:FIAV historical.svg|23px]]1855-1916 || [[Tập tin:FIAV historical.svg|23px]]Thay đổi bởi vua [[Rama IV]] || rowspan="2" | [[Tập tin:FIAV historical.svg|23px]]MộtCờ conđỏ với [[voi trắng]] đối mặt với hoist trong cờ đỏ. Tiếng Thái gọi là ''"Thong Chang"'' (cờ voi trắng).
|-
|<center> [[Tập tin:State Flag of Thailand (1916).svg|120px]]</center> || [[Tập tin:FIAV historical.svg|23px]] 1916-1917 || [[Tập tin:FIAV historical.svg|23px]]Thay đổi bởi vua Rama VI ||[[Tập tin:FIAV historical.svg|23px]]Cờ đỏ với voi trắng.
|-
|[[Tập tin:Flag of Siam (1916).svg|giữa|không_khung|117x117px120px]]
|[[Tập tin:FIAV historical.svg|23px]] 1916-1917
|[[Tập tin:FIAV historical.svg|23px]]Thay đổi bởi vua Rama VI
|[[Tập tin:FIAV historical.svg|23px]]Giống cờ Thái Lan hiện tại nhưng ở giữa màu đỏ
|-
| <center>[[Tập tin:Flag of Thailand.svg|120px]]</center> || 1917- || Cờ hiện nay || The Triranga
|[[Tập tin:FIAV normal.svg|23px]] 1917-
|[[Tập tin:FIAV normal.svg|23px]] Cờ hiện nay
|[[Tập tin:FIAV normal.svg|23px]] The Triranga
|-
|}
Người dùng vô danh