Khác biệt giữa các bản “Quốc kỳ Thái Lan”

| <center>[[Tập tin:Flag of Siam (1855).svg|120px]]</center> || [[Tập tin:FIAV historical.svg|23px]]1855-1916 || [[Tập tin:FIAV historical.svg|23px]]Thay đổi bởi vua [[Rama IV]] || rowspan="2" | [[Tập tin:FIAV historical.svg|23px]]Cờ đỏ với [[voi trắng]].
|-
|<center> [[Tập tin:State Flag of Thailand (1916).svg|120px]]</center> || rowspan="2" | [[Tập tin:FIAV historical.svg|23px]] 1916-1917 || [[Tập tin:FIAV historical.svg|23px]]Thay đổi bởi vua Rama VI
|-
| <center>[[Tập tin:Flag of Siam (1916).svg|120px]]</center>
|[[Tập tin:FIAV historical.svg|23px]] 1916-1917
|[[Tập tin:FIAV historical.svg|23px]]Thay đổi bởi vua Rama VI
|[[Tập tin:FIAV historical.svg|23px]]Giống cờ Thái Lan hiện tại nhưng ở giữa màu đỏ
Người dùng vô danh