Khác biệt giữa các bản “Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế”

không có tóm lược sửa đổi
{{expand}}{{Thông tin trường học
| tên = Hệ thống [[Đại học Huế]]<br>Trường Đại học Khoa học
|tên Latinhlogo =
| hình =
|ngày thành lập =
| tên Latinh =
|hiệu trưởng=
| thành viên của = [[Đại học Huế]], trực thuộc [[Bộ Giáo dục và Đào tạo]])
|giảng viên=
| tên khác =
|nhân viên=
| tên bản địa =
|sinh viên đại học=
| khẩu hiệu =
|sinh viên sau đại học=
| ngày thành lập =
|nghiên cứu sinh=
| tài trợ =
|thành phố=[[Huế]]
| hiệu trưởng =
|tỉnh=[[Thừa Thiên - Huế|Thừa Thiên-Huế]]
| hiệu phó =
|quốc gia=[[Việt Nam]]
| giảng viên =
|địa chỉ =77 Nguyễn Huệ, thành phố Huế
| nhân viên =
|điện thoại=
| sinh viên đại học =
|web=
| sinh viên sau đại học =
|loại hình=[[Đại học công lập]]}}
| nghiên cứu sinh =
| thành phố = [[Huế]]
| tỉnh = [[Thừa Thiên - Huế|Thừa Thiên-Huế]]
| quốc gia = [[Việt Nam]]
| tọa độ =
| khuôn viên =
| địa chỉ = 77 Nguyễn Huệ, thành phố Huế
| điện thoại =
| web =
| loại hình = [[Đại học công lập]]}}
}}
[[Tập tin:Đại học Khoa học Huế.jpg|nhỏ|phải|300px|Trường Đại học Khoa học Huế nhìn từ đường [[Nguyễn Huệ]]]]
[[Tập tin:Đại học Khoa học Huế1.jpg|nhỏ|phải|300px|Trường Đại học Khoa học Huế nhìn từ đường [[Đống Đa]]]]