Khác biệt giữa các bản “Hệ thống cấp bậc Công an nhân dân Việt Nam”

===Hệ thống cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân===
 
1) Chiến sĩ có hai2 bậc:
 
Chiến sĩ bậc 2;
Chiến sĩ bậc 1.
 
2) Hạ sĩ quan có ba3 bậc:
 
Hạ sĩ;
Thượng sĩ.
3) Sĩ quan có mười hai12 bậc:
 
Thiếu úy;
|-
|
'''[[Binh nhất]] (Chiến sĩ bậc 1)'''
|[[Tập tin:Cấp hiệu Chiến sĩ bậc 1 Công an.png|256x256px|thế=|giữa|không_khung]]
| -không có
|-
|
'''[[Binh nhì]] (Chiến sĩ bậc 2)'''
|[[Tập tin:Cấp hiệu Chiến sĩ bậc 2 Công an.png|256x256px|thế=|giữa|không_khung]]
| -không có
|-
|[[Tập tin:Cấp hiệu Học viên Đại học, Cao đẳng Công an.png|256x256px|thế=|giữa|không_khung]]
| không -
|-
|'''Học viên trung cấp - sơ cấp'''
|[[Tập tin:Cấp hiệu Học viên Trung cấp, Sơ cấp Công an.png|giữa|không_khung]]
| không có
| -
|}
 
Người dùng vô danh