Khác biệt giữa các bản “Đèn giao thông”

<center>
<gallery>
Tập tin:Traffic lights red.svg|[[Đèn đỏ]]
Tập tin:Traffic lights yellow.svg|[[Đèn vàng]]
Tập tin:Traffic lights green.svg|[[Đèn xanh]]
Tập tin:Hinh dong den tin hieu.gif|Hình động mô tả đèn giao thông
Tập tin:Semaforoencendido.jpg|Đèn tín hiệu ở [[Tây Ban Nha]].
Tập tin:TrafficLights-HagerstownMD.jpg|Đèn tín hiệu ở ngã tư vắng vẻ.
Tập tin:KLtrafficlight.jpg|Cột đèn đi bộ.
Tập tin:Modern British LED Traffic Light.jpg|Đèn giao thông ở [[Anh Quốc]].
Tập tin:Hinh dong den tin hieu.gif|Hình động mô tả đèn giao thông
Tập tin:Dubai pedestrian panel.jpg|[[Dubai]] <!-- UAE pedestrian crossing control panel -->
</gallery>
Người dùng vô danh