Khác biệt giữa các bản “Đèn giao thông”

<gallery>
Tập tin:Traffic lights red.svg|Đèn đỏ
Tập tin:Traffic lights red-yellow.svg|Đèn đỏ - vàng
Tập tin:Traffic lights green.svg|Đèn xanh
Tập tin:Traffic lights yellow.svg|Đèn vàng
Tập tin:Hinh dong den tin hieu.gif|Hình động mô tả đèn giao thông
Tập tin:Semaforoencendido.jpg|Đèn tín hiệu ở [[Tây Ban Nha]].
Người dùng vô danh