Khác biệt giữa các bản “Galil ACE”

*{{Flag|Colombia}}<ref>{{Chú thích web | url=http://www.janes.com/articles/Janes-Infantry-Weapons/IWI-Galil-ACE-5-56-mm-assault-rifle-Israel.html| tiêu đề=IWI Galil ACE 5.56 mm assault rifle (Israel), Rifles| nhà xuất bản=[[Jane's Information Group]]| ngày truy cập= ngày 17 tháng 8 năm 2010 | url lưu trữ=http://www.webcitation.org/5s3iMywSv|ngày lưu trữ=ngày 17 tháng 8 năm 2010}}</ref>
*{{Flag|Israel}}
*{{Flag|Việt Nam}} - Được Israel cung cấp vào Việt Nam và có giấy bản quyền tự sản xuất và tự sản xuất phiên bản Galil ACE 31/32 trong nước, sẽ dần thay thế súng [[Súng trường tự động Kalashnikov|AK-47]].<ref>http://www.armyrecognition.com/february_2014_global_defense_security_news_uk/israeli_iwi_gali_ace_31_ace_32_assault_rifles_to_replace_russian_ak-47_in_vietnamese_army_0202146.html</ref><ref>http://www.janes.com/article/33334/israel-weapon-industries-to-begin-assault-rifle-production-in-vietnam</ref>
*{{flag|Ấn Độ}} - Được Israel cung cấp vào Ấn Độ và tự sản xuất phiên bản Galil ACE 31/32 trong nước và sẽ dần thay thế [[INSAS]]
*{{flag|Hàn Quốc}} Được Israel cung cấp vào Hàn Quốc. Bộ Quốc phòng Israel đã cho cố vấn tới Hàn Quốc hướng dẫn sử dụng và hướng dẫn tự sản xuất tại Hàn Quốc. Lực lượng Binh Chủng Biệt Kích và Lực lượng Đặc Biệt Hàn Quốc sử dụng.
Người dùng vô danh