Khác biệt giữa các bản “Trang bị quân sự của Nhà nước Hồi giáo Iraq và Levant”

! Ghi chú
|-
| [[AK-47]],[[AKM]]<hr>[[AK-63]],[[AMD-65]]<hr>[[Zastava M76|Zastava M70]]<hr>[[Súng trường tự động kiểu 56]]<hr>[[MPi-KM]] <hr> [[Pistol Mitralieră model 1963/1965]]|| [[Súng trường tấn công]] ||Unknown<ref name="therightplanet.com">{{cite web|url=http://www.therightplanet.com/2014/08/the-growing-isis-arsenal-pt-1/|title=The Growing ISIS Arsenal, Pt. 1|work=therightplanet.com|accessdate=6 November 2014}}</ref>{{Unreliable source?|date=January 2016}} || {{URS}}<br>{{CHN}}<br>{{GDR}}<br>{{HUN}}<br>{{flag|Romania}}<br>{{flag|Yugoslavia}}<br>{{flag|Iraq}}||[[File:AKM RIFLE.png|frameless]]||Commonly used <!-- - captured from [[Syrian Army]] and stockpiles. --><br>
|-
|[[Type 81 assault rifle]]
Người dùng vô danh