Khác biệt giữa các bản “Ngân hàng Nhà nước Việt Nam”

* 8/2007-8/2011, [[Nguyễn Văn Giàu]], Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
* 8/2011-4/2016, [[Nguyễn Văn Bình]], Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
* 4/2016-nay, [[Lê Minh Hưng]], Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 
== Chú thích ==
Người dùng vô danh