Khác biệt giữa các bản “1 tháng 9”

n
==Sinh==
*[[1913]] - [[Trần Văn Tuyên]], lãnh tụ [[Việt Nam Quốc dân Đảng]], phó thủ tướng [[Việt Nam Cộng hòa]]
*[[1920]] - [[Bùi Xuân Phái]], [[họa sĩ]] [[Việt Nam]] (mất [[1988]])
 
== Mất ==