Khác biệt giữa các bản “Trung tâm Thương mại Thế giới (2001–nay)”

không có tóm lược sửa đổi
{{About|thetổ currenthợp Worldxây Tradedựng CenterTrung buildingtâm complexThương mại Thế giới hiện tại|tổ hợp Trung tâm Thương mại Thế giới trước [[Sự kiện 11 tháng 9]]|Trung tâm Thương mại Thế giới}}
{{Infobox building
| name = Trung tâm Thương mại Thế giới