Khác biệt giữa các bản “Trung tâm Thương mại Thế giới (2001–nay)”

không có tóm lược sửa đổi
|3 WTC: 11 tháng 6 năm 2018
|4 WTC: 13 tháng 11 năm 2013
|7 WTC: 23 tháng 5 năm 2006<ref name="lowermanhattan.info">{{cite web |url=http://www.lowermanhattan.info/news/7_world_trade_center_50451.aspx |title=7 World Trade Center Opens with Musical Fanfare |publisher=Lower Manhattan Development Corporation (LMDC) |date=May 22, tháng 5 năm 2006 |accessdate=July 27, tháng 7 năm 2007 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20070809115805/http://www.lowermanhattan.info/news/7_world_trade_center_50451.aspx |archivedate=August 9, 2007 |deadurl=yes}}</ref>
}}
| architect = {{unbulleted list