Mở trình đơn chính

Các thay đổi

Ở [[hướng Bắc]], Ehime giáp [[biển Seto Naikai]]. Ở [[phía Đông]], giáp các tỉnh [[Kagawa]] và [[Tokushima]]. [[Phía Nam]], giáp tỉnh [[Kochi]]. Địa hình của tình gồm vùng núi cao phía Đông Nam và bờ biển dài ở phía Bắc.
== Lịch sử ==
Xưa kia, trên địa bàn tỉnh Ehime là xứ Iyo.
 
== Hành chính ==
Người dùng vô danh