Khác biệt giữa các bản “Thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô”

31.643

lần sửa đổi