Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Chiến hạm Vasa”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
{{Infobox ship image
|Ship image=[[Image:The Vasa from the Bow.jpg|300px|''Vasa'']]
|Ship caption=''Vasa's'' port bow
}}
{{Infobox Ship Career
|Ship laid down=1626
|Ship launched=1627
|Ship fate=SankBị inđánh chìm năm 1628, salvagedtrục invớt 1961, currentlyhiện ađang là [[museumtàu bảo shiptàng]]
}}
{{Infobox ship characteristics
|Ship height={{convert|52.5|m|ft}}
|Ship draft={{convert|4.8|m|ft}}
|Ship propulsion=SailsBuồm, {{convert|1275|m2|sqft}}
|Ship crew=145 thuỷ thủ, 300 lính
|Ship armament=64 pháo, bao gồm:
24.114

lần sửa đổi