Khác biệt giữa các bản “Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh”

| 7 ||[[Trương Văn Hai]] ||UVTV, Đại tá, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố||
|-
| 8 ||[[Thân ThịTiến Thư]] ||UVTV, Trưởng ban TuyênTổ giáochức Thành ủy ||
|-
| 9 ||[[Nguyễn TiếnHữu Nhân]] ||UVTV, TrưởngChủ nhiệm Uỷ ban TổKiểm chứctra Thành ủy||
|-
| 10 ||[[Nguyễn Hữu NhânTín]] ||UVTV, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểmtịch traUBND Thành ủyphố||
|-
| 11 || [[NguyễnHứa VănNgọc RảnhThuận]] ||UVTV, TrưởngPhó banChủ Dântịch vậnUBND Thành ủyphố||
|-
| 12 ||[[Nguyễn HữuThị TínHồng]] ||UVTV, Phó Chủ tịch UBND Thành phố||
|-
| 13 ||[[HứaNguyễn NgọcVăn ThuậnRảnh]] ||UVTV, PhóTrưởng Chủban tịchDân UBNDvận Thành phốủy||
|-
| 14 ||[[NguyễnThân Thị HồngThư]] ||UVTV, PhóTrưởng Chủban tịchTuyên UBNDgiáo Thành phốủy ||
|-
| 15 ||[[Huỳnh Thành Lập]] ||UVTV, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố||
408

lần sửa đổi