Khác biệt giữa các bản “Đại tướng”

==Công an Nhân dân Việt Nam==
[[Tập tin:Cấp hiệu Đại tướng Công an.png|nhỏ|201x201px|Cấp hiệu cầu vai Đại tướng Công an nhân dân Việt Nam]]
Đại tướng là cấp bậc cao nhất của Công an nhân dân và chỉ dành Bộ trưởng Bộ Công an.
 
Các đại tướng của [[Công an nhân dân Việt Nam|Công an Nhân dân Việt Nam]]:
Người dùng vô danh