Khác biệt giữa các bản “Tông Nhân Phủ”

Ở [[Việt Nam]], Tông Nhân phủ bắt đầu có từ thời [[nhà Trần]] do mô phỏng theo chế độ nhà Minh, tên gọi là ['''Tông Chính phủ'''], sau cải tên thành ['''Đại Tông Chính phủ'''], giữ việc soạn gia phả hoàng tộc. Từ thời [[Lê trung hưng]], cơ quan này được gọi là Tông Nhân phủ, trực tiếp điều hành là Tông nhân lệnh - một người trong hoàng tộc có cấp bậc cao được Hoàng đế bổ nhiệm.
 
Đời [[nhà Nguyễn]], TônTông Nhân phủ chuyên trách các công việc của hoàng tộc, từ việc chọn người kế vị đến việc cắt cử người hầu, do vuaHoàng đế trực tiếp điều hành, bên dưới là hội đồng Tôn Nhân phủ do một đại thần có uy tín, cùng tả Tôn khanh và hữu Tôn khanh (người hoàng tộc) phụ trách. Khi [[Thiệu Trị|Thiệu Trị Đế]] lên ngôi, vì tránh húy ['''Miên Tông'''; 綿宗], Tông Nhân phủ phải cải thành ['''Tôn Nhân phủ'''; 尊人府]. Thời [[Pháp thuộc]], từ năm [[1897]], Hội đồng Tôn Nhân phủ chịu sự kiểm soát trực tiếp của [[Toà Khâm sứ Trung Kỳ]].
 
Trong Tôn Nhân phủ thời Nguyễn, đặt lần lượt các chức như sau:
* '''Tông Nhân lệnh''': thời [[Gia Long]] thì trên Nhất phẩm;
* '''Tả Hữu Tông chính''': thời Gia Long thì là Chính nhất phẩm;
* '''Tả hữu Tông nhân''': lấy các Hoàng tử có tước Vương hoặc tước Công; coi việc sổ sách, xếp đặt tước lộc và phân chia ân lộc của Hoàng đế.
* '''Tả Hữu Tông khanh''': lấy các người tước Tam phẩm trong hàng Tông Thất; văn võ mỗi hàng 1 người; phụ trách biên soạn sổ sách của [[Tôn Thất]], xét thứ tự thừa ấm, tập ấm, phẩm trật cùng lương bổng.
* '''Tư giáo''': hàm Tòng lục phẩm; là tộc trưởng của các hệ 1, hệ 2, hệ 3, hệ 5, hệ 7, hệ 9; mỗi hệ 1 người. Lấy người trong Tôn Thất đã có quan chức tương ứng mà kiêm sung, nếu không đủ thì nâng lên cho khớp, sau đó mới bổ nhiệm chức này.
 
Ngoài ra còn có [[Thừa Biện ty]], được quản lý bởi một [[Lang trung]] hàm Chính tứ phẩm; [[Viên ngoại lang]] hàm Chính ngũ phẩm cùng [[Chủ sự]] hàm Chính lục phẩm. Dưới nữa còn có [[Tư vụ]] hàm Chính thất phẩm cùng [[Thư lại]], hàm Chính Bát Cửu phẩm. Chức Thư lại được điều động vô phụ tá các [Tư giáo] của các phòng hệ.
 
== Xem thêm ==