Khác biệt giữa các bản “Tông Nhân Phủ”

 
==Tại Việt Nam==
Ở [[Việt Nam]], Tông Nhân phủ bắt đầu có từ thời [[nhà Trần]] do mô phỏng theo chế độ nhà Minh, tên gọi là ['''Tông Chính phủ'''], sau cải tên thành ['''Đại Tông Chính phủ'''], giữ việc soạn gia phả hoàng tộc. TừChức đứng đầu gọi là [Đại Tông Chính], đều do Thân vương đảm nhận, như thời [[Trần trungThánh hưngTông]] có Nhân Túc vương giữ chức [Nhập nội phán Đại tông chính], chức vụ rất quan nàytrọng. đượcThời gọi[[Trần Thuận Tông]], Nhânbổ phủ,nhiệm trực[[Hành tiếpkhiển]] điềukeim6 hànhchức này, Tôngdo nhânvậy lệnh[Đại -Tông mộtChính] ngườichỉ trongcòn hoàng tộc hàm. cấpThời bậc[[Lê caosơ]] đượcmới Hoàngvào đếthì bổbãi nhiệmbỏ.
 
Từ thời [[Lê trung hưng]], cơ quan này được gọi là [Tông Nhân phủ] theo quy chế nhà Trần, trực tiếp điều hành là [Tông Nhân lệnh] - một người trong hoàng tộc có cấp bậc cao được Hoàng đế bổ nhiệm. Dưới có [Tả Tông chính] cùng [Hữu Tông chính], rồi [Kiểm hiệu], phẩm trật đều từ Chính tam phẩm trở xuống. Chức [Tông Nhân lệnh] bao giờ cũng dùng người trong hoàng tộc, có trách nhiệm thường xuyên xét tài anng8 cùng phẩm hạnh của người trong hoàng tộc, sau đó đưa cho [[bộ Lại]] chỉ định dùng hay không. Cơ quan này cũng giải quyết các vấn đề kiện tụng trong hoàng thất.
 
Đời [[nhà Nguyễn]], Tông Nhân phủ chuyên trách các công việc của hoàng tộc, từ việc chọn người kế vị đến việc cắt cử người hầu, do Hoàng đế trực tiếp điều hành. Khi [[Thiệu Trị|Thiệu Trị Đế]] lên ngôi, vì tránh húy ['''Miên Tông'''; 綿宗], Tông Nhân phủ phải cải thành ['''Tôn Nhân phủ'''; 尊人府]. Thời [[Pháp thuộc]], từ năm [[1897]], Hội đồng Tôn Nhân phủ chịu sự kiểm soát trực tiếp của [[Toà Khâm sứ Trung Kỳ]].