Khác biệt giữa các bản “Tông Nhân Phủ”

n
** '''Phủ thừa''' (府丞): một [[người Hán]]; quản lý văn bản chữ Hán, hàm Chính tam phẩm;
* '''Thuộc quan''':
** '''Mãn đường chủ sự''' (滿堂主事): hai2 người, hàm Chính lục phẩm; chưởng quản văn bản chữ Mãn.
** '''Hán đường chủ sự''' (漢堂主事): hai2 người, hàm Chính lục phẩm; chưởng quản văn bản chữ Hán.
** '''Kinh Lịch ti Kinh lịch''' (經歷司經歷): hàm Chính lục phẩm; quản việc xuất nạp văn tự. Tôn Thất đảm nhận.
** '''Tả Hữu nhị ti Lý Sự quan''' (左右二司理事官): hàm Chính ngũ phẩm; cơ quan này chuyên quản lý ghi chép về hai cánh dòng hoàng tộc, là [Tôn Thất] cùng [Giác La]. Quản mọi ghi chép về lai lịch, tập tước, tuổi tác, con cái và chỗ mai táng. Tôn Thất đảm nhận.