Khác biệt giữa các bản “Tông Nhân Phủ”

n
 
==Tại Trung Hoa==
Tông Nhân phủ cơ quan được thành lập vào năm Hồng Vũ thứ 3 ([[1370]]) bởi [[Minh Thái Tổ]] với tên gọi '''Đại Tông Chính viện''' [大宗正院]. Sang năm Hồng Vũ thứ 22 ([[1389]]), chính thức đổi tên thành ['''Tông Nhân phủ'''].
 
Cơ quan này dựa trên cơ sở các cơ quan trước đó như [[Tông Chính tự]] (宗正寺) của [[nhà Đường]] và [[Thái Tông Chính viện]] (太宗正院) của [[nhà Nguyên]]. Dưới triều đại nhà Minh, ban đầu Phủ được đứng đầu bởi một Thân vương, về sau thì do đại thần họ ngoại có công lao kiêm quản rồi cuối cùng chịu sự quản lý của [[bộ Lễ]]<ref>《明史》(卷72):“宗人府。宗人令一人,左、右宗正各一人,左、右宗人各一人,並正一品掌皇九族之屬籍,以時修其玉牒,書宗室子女適庶、名封、嗣襲、生卒、婚嫁、諡葬之事。凡宗室陳請,為聞于上,達材能,錄罪過。初,洪武三年置大宗正院。二十二年改為宗人府,並以親王領之。秦王樉為令,晉王棡、燕王棣為左、右宗正,周王橚、楚王楨為左、右宗人。其後以勳戚大臣攝府事,不備官,而所領亦盡移之禮部。其屬,經歷司,經歷一人,正五品典出納文移。”</ref>. Chức vị trong Tông Nhân phủ thời nhà Minh có: