Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
| artist = [[EXO (nhóm nhạc)|EXO]]
| type = Thế giới
| album = [[The War (album)|The War]]<br /> [[The War (album)|The War: The Power of Music]]<br /> [[Universe (EP của EXO)|Universe]]<br />Countdown
| start_date = {{Start date|2017|11|24|df=yes}}
| end_date ={{End date|2018|8|11|df=yes}}
389

lần sửa đổi