Khác biệt giữa các bản “Pablo Picasso”

n
{{wikiquote}}
{{Commons|Pablo Picasso}}
* [http://oilpaintings.vn/ Pablo Picasso oil paintings]
* [http://www.picasso.fr/ Trang chủ Pablo Picasso] (tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha)
* [http://vietsciences.free.fr/biographie/artists/painters/pablopicasso.htm Pablo Picasso (1881 - 1973) nhà danh họa bậc nhất thế kỷ 20]
90

lần sửa đổi