Khác biệt giữa các bản “Michael Bloomberg”

2015 pic
(2015 pic)
{{Infobox officeholder 1
|name = Michael Bloomberg
|image = Michael RMike Bloomberg Headshot.jpg
|caption = Michael Bloomberg năm 20072015
|order = [[Thị trưởng]] [[Thành phố New York]] thứ 108<ref>[http://www.nyc.gov/html/dcas/html/features/greenbook_mayors.shtml "The Green Book: Mayors of the City of New York"] on the official NYC website]</ref>
|term_start = 1 tháng 1 năm 2002
46

lần sửa đổi