Khác biệt giữa các bản “Bắc Macedonia”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{pp-semi-indef}}
{{Thông tin quốc gia
| Tên chính = Cộng hòa Bắc Macedonia<br/> {{native name|mk|Република Северна Македонија}}<br/>{{lang|la|''Republika Severna Makedonija''}}
| Tên thường = Cộng hòa Macedonia
| Tên ngắn = Macedonia