Khác biệt giữa các bản “Hàn Đức”

== Tham khảo ==
* Tham quốc diễn nghĩa, Nguyên tác La Quán Trung, dịch giả: Phan Kế Bính, Hồi thứ 92
 
==Xem thêm==
* [[Danh sách nhân vật hư cấu trong Tam quốc diễn nghĩa]]
* [[Danh sách sự kiện hư cấu trong Tam Quốc diễn nghĩa]]
 
{{Nhân vật hư cấu trong Tam Quốc diễn nghĩa}}
[[Thể_loại:Nhân vật Tam quốc diễn nghĩa]]
 
{{Các chủ đề| Trung Quốc|Văn học}}
{{sơ khai}}
[[ca:Han De]]
[[en:Han De]]