Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
}}
 
Sau các thảo luận rộng rãi trong cộng đồng các nhà nghiên cứu phát sinh chủng loài họ đậu, Legume Phylogeny Working Group đã phân loại lại họ Fabaceae thành 6 phân họ, trong đó tách ra 4 phân họ mới từ Caesalpinioideae nghĩa rộng (''sensu lato'') và sáp nhập Caesapinioideae nghĩa hẹp (''sensu stricto'') với phân họ Mimosoideae (gọi là nhánh mimosoid trong phân loại mới nhất).<ref name="6subfamilies">{{cite journal | author = The Legume Phylogeny Working Group (LPWG). | year = 2017 | title = A new subfamily classification of the Leguminosae based on a taxonomically comprehensive phylogeny | journal = [[Taxon (journaltạp chí)|Taxon]] | volume = 66 | issue = 1 | pages = 44–77 | url = httphttps://wwwonlinelibrary.ingentaconnectwiley.com/contentonedoi/iaptabs/tax10.12705/2017/00000066/00000001/art00004661.3 | doi = 10.12705/661.3}}</ref>
 
{{Clade| style=line-height:75%;