Khác biệt giữa các bản “Vòng loại giải vô địch bóng đá thế giới 2014 khu vực châu Á”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{Fb cl2 header navbar}}
{{Fb cl2 team |t = {{fb|IRN}}|w = 3|d = 3|l = 0|gf = 17|ga = 5|bc = #ccffcc}}
{{Fb cl2 team |t = {{fb|QATVIE}}|w = 2|d = 4|l = 0|gf = 10|ga = 5|bc = #ccffcc}}
{{Fb cl2 team |t = {{fb|BHR}}|w = 2|d = 3|l = 1|gf = 13|ga = 7|bc = }}
{{Fb cl2 team |t = {{fb|IDN}}|w = 0|d = 0|l = 6|gf = 3|ga = 27|bc = }}