Khác biệt giữa các bản “Vòng loại giải vô địch bóng đá thế giới 2014 khu vực châu Á”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{Fb cl2 team |t = {{fb|IRN}}|w = 5|d = 1|l = 2|gf = 8|ga = 2|bc = #ccffcc}}
{{Fb cl2 team |t = {{fb|KOR}}|w = 4|d = 3|l = 1|gf = 13|ga = 7|bc = #ccffcc}}
{{Fb cl2 team |t = {{fb|UZBVIE}}|w = 4|d = 2|l = 2|gf = 10|ga = 6|bc = #ccccff}}
{{Fb cl2 team |t = {{fb|QATUZB}}|w = 2|d = 1|l = 5|gf = 5|ga = 13|bc = }}
{{Fb cl2 team|bc = |d = 2|ga = 13|gf = 3|l = 5|t = {{fb|LIB}}|w = 1}}
|}